👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2021-03-17 16:51 i Rosenhill särskilda undervisningsgrupper Huddinge
Utifrån Europarådets Språkportfolio https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/europeiska-sprakportfolion
Grundskola F – 9 Engelska

Utifrån Europarådets Språkportfolio

LÄSA

Nivå 1
A1
Nivå 2
A2 Betyg E år 6
Nivå 3
B1 Betyg E år 9
Instruktioner
Läser och förstår mycket enkla beskrivningar av vad man ska göra, t.ex "lyssna, rita, skriv".
Läser och förstår enkla texter som beskriver vad man ska göra.
Meddelanden
Läser och förstår korta meddelanden.
Läser och förstår vykort, korta brev/mejl.
Läser och förstår tillräckligt bra för att kunna mejla eller chatta med någon i samma ålder.
Ord och uttryck
Läser och förstår enkla rubriker på till exempel affischer. Läser och förstår några ord och enkla uttryck på till exempel skyltar. Läser och förstår mycket enkla dialoger.
Läser och förstår enkla meningar på affischer och anslagstavlor. Läser och förstår enkla dialoger.
Läser och förstår det viktigaste i annonser och broschyrer.
Texttyp
Läser och förstår enkla bildtexter och text i pratbubblor. Känner igen och förstår enkla sångtexter och ramsor.
Läser och förstår det viktigaste innehållet i korta, enkla berättelser. Läser och förstår korta enkla faktatexter om ett bekant innehåll.
Läser och förstår handlingen i en längre berättelse som handlar om något intressant. Läser och förstår enkla faktatexter om bekanta ämnen. Läser och förstår det viktigaste i korta tidningsartiklar.
Strategier
Läser igenom en text snabbt och hittar det viktigaste. Kan av sammanhanget i en text gissa vad okända ord betyder.

LYSSNA

Nivå 1
A1
Nivå 2
A2 Betyg E år 6
Nivå 3
B1 Betyg E år 9
Dialog
Förstår när någon hälsar och frågar hur du mår.
Förstår när någon talar till dig långsamt och tydligt.
Förstår när någon talar tydligt i vardagliga situationer.
Samtal
Förstår vanliga ord när människor pratar.
Förstår en del när någon talar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen och fritidsaktiviteter.
Förstår det mesta i ett samtal jag lyssnar till om uttalet är tydligt och utan dialekt.
Medier/texttyper
Förstår när någon berättar mycket enkelt om sig själv och sin familj.
Kan uppfatta vad en nyhetssändning eller intervju i radio/podd/tv handlar om.
Förstår det viktigaste i ett avsnitt på tv, i radio eller i podd där talet är ganska långsamt och tydligt. Förstår när någon berättar en enkel historia.
Frågor
Förstår enkla frågor när de sägs långsamt och tydligt.
Kan be någon att upprepa om du inte har förstått.
Ber om att upprepa vissa ord och fraser om du inte förstår.
Instruktioner
Förstår mycket enkla instruktioner från till exempel läraren.
Kan följa en enkel beskrivning med stöd av bilder.

Nivå 1
A1
Nivå 2
A2 Betyg E år 6
Nivå 3
B1 Betyg E år 9

SAMTALA

Nivå 1
A1
Nivå 2
A2 Betyg E år 6
Nivå 3
B1 Betyg E år 9
Ord och fraser
Kan hälsa på någon och säga hejdå. Kan säga varsågod och tack.
Kan hälsa, tacka och ta avsked på ett korrekt och artigt sätt.
Kan prata om saker du känner väl till utan att förbereda dig. Kan uttrycka dina känslor när du blir till exempel förvånad, glad eller ledsen. Kan säga vad du tycker.
Ställa frågor
Kan fråga vad någon heter och svara på enkla frågor som du får. Kan fråga hur någon mår och säga hur du själv mår. Kan förstå när någon berättar lite om sig själv och ställa några enkla frågor tillbaka. Kan förstå när någon ber om något och kan själv be om något.
Kan svara på enkla frågor om något du har berättat. Kan fråga om hur man hittar till en plats. Kan fråga om vad något kostar.
Kan fråga vad andra tycker. Kan be någon att upprepa om du inte förstår.
Instruktioner
Följer mycket korta instruktioner.
Kan be om och följa detaljerade instruktioner.
Tid
Kan säga vad klockan är och själv fråga om tiden.
Dialog
Kan prata med kamrater om vad ni ska göra och när ni ska träffas. Kan säga vad du gillar/inte gillar. Kan prata med kamrater om saker du känner väl till. Kan beställa något att äta och dricka. Kan tala om hur man hittar till en plats. Kan berätta vad något kostar.
Diskussion
Kan diskutera men ibland har du svårt att hitta rätt ord för att säga vad du vill. Kan hålla med om och säga emot vad andra säger på ett artigt sätt. Kan förklara varför något är ett problem och diskutera hur det kan lösas.

TALA

Nivå 1
A1
Nivå 2
A2 Betyg E år 6
Nivå 3
B1 Betyg E år 9
Säga
Kan säga vem du är och var du bor. Kan säga hur gammal du är. Kan säga något om din familj. Kan säga några veckodagar, månader, årstider och klockslag. Kan säga några färger. Kan räkna till hundra. Kan säga namn på några saker, till exempel kläder, mat och dryck. Kan sjunga med i några sånger.
Berätta
Kan berätta något om dig själv. Kan berätta om platsen där du bor. Kan berätta något om din familj. Kan berätta om vad du tycker om/inte tycker om att göra. Kan berätta lite om din skola. Kan berätta vad du gör en vanlig dag. Kan berätta om dina intressen. Kan berätta om något som har hänt.
Beskriva
Kan beskriva platsen där du bor.
Kan beskriva dina drömmar, känslor och önskningar. Kan tala om vad du tycker och varför. Kan återberätta handlingen i till exempel en bok eller film.
Presentera
Kan prata inför andra och berätta om något du har förberett och känner väl till.

SKRIVA

Nivå 1
A1
Nivå 2
A2 Betyg E år 6
Nivå 3
B1 Betyg E år 9
Kommunicera
Kan skriva en enkel hälsning till exempel ett kort eller ett textmeddelande.
Kan skriva korta meddelanden och enkla mejl/brev.
Kan chatta med vänner.
Beskriva dig
Kan skriva några enkla meningar om dig själv.
Kan skriva och berätta om dig själv och dina intressen.
Kan skriva personligt till dem du känner och beskriva dina känslor. Kan skriva om något som har hänt eller som du har upplevt. Kan skriva om dina åsikter i en fråga som intresserar dig.
Frågor
Kan skriva mycket enkla frågor.
Kan skriva enkla frågor om välkända saker.
Text, fakta
Kan presentera personer med några mycket enkla meningar.
Kan skriva enkla texter om personer och platser.
Kan skriva en enkel dagbok. Kan beskriva handlingen i en film eller bok.
Text, berättande
Kan skriva mycket enkla berättelser med stöd av bilder.
Kan skriva en enkel berättelse om något du är intresserad av.