Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Geografi åk 7-9

Skapad 2012-03-06 08:43 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 7 – 9 Geografi
Undersöka och använda för årskursen anpassade geografiska källor och verktyg
Se kommentar
Du behöver lärarstöd för att undersöka och använda källor och verktyg.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett fungerande sätt.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett väl fungerande sätt.
Använda för årskursen anpassade begrepp i geografi
Se kommentar
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Analysera på årskursanpassad nivå:
Se kommentar
Du undersöker frågor/strukturer
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett förhållandevis komplext samband
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett komplext samband
Värdera lösningar på miljö och hållbarhetsfrågor
Se kommentar
Du ger enkla förslag utan värdering.
Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren där konsekvenser vägs in.
Du ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren där konsekvenser vägs in.
Du ger välutvecklade och väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren där konsekvenser vägs in.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: