👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sve1 - Muntlig redovisning: argumenterande tal

Skapad 2021-03-22 10:49 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Svenska

Centralt innehåll

  • Sve  -   Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklande
Välutvecklande
Disposition och sammanhang
Anförandet är inte sammanhängande och begripligt. En tydlig inledning och avslutning saknas.
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Inledning och tydlig avslutning finns.
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning.
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika delar.
Disposition och sammanhang
Anförandet är inte anpassat till tidsomfånget.
Anförandet är någorlunda anpassat till tidsomfånget.
Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget.
Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget.
Språk och stil
Språket är inte begripligt eller hörbart. Språket är inte anpassat efter syfte, situation eller mottagare.
Språket är begripligt.
Språket är ledigt och eleven talar snarare än att läsa. Stilen är anpassad till situationen och är formell.
Eleven använder väl fungerande formuleringar. Stilen är anpassad till situationen och är formell.
Framförande
Framförandet är för osäkert. Eleven har ingen kontakt med åhörarna. Presentationstekniskt hjälpmedel saknas/används inte i tillräcklig utsträckning.
Framförandet sker med viss säkerhet. Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras så att informationen i stort sett når fram.
Eleven etablerar viss kontakt med åhörarna med hjälp av blicken och kroppsspråket. Det hjälpmedel eleven använder stöder och tydliggör anförandet.
Framförandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna. Det hjälpmedel eleven använder är väl integrerat i anförandet.