Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i slöjd - indelade moment Matris åk 4-6

Skapad 2012-03-12 20:18 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Kunskapskrav i slöjd - indelade moment
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Lgr 11:s kunskapskrav - oförändrade utöver det att de är uppdelade i moment, där värdeorden lyfts ut.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

→→→
→→→
→→→
Eleven kan på ett /--------/ sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Enkelt och delvis genomarbetat
utvecklat och relativt väl genomarbetat
välutvecklat och väl genomarbetat
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap ochmaskiner på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt sätt.

Slöjdens arbetsprocesser

→→→
→→→
→→→
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleventillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val som är.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Eleven kan i slöjdarbetet med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
bidra till att utveckla idéer
utveckla idéer
utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formuleraroch väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formuleraroch väljer elevenhandlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge omdömen om sinarbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessa är
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: