👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2021-04-22 13:19 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
intressant trovärdigt fyllighet tydlighet
Du redovisar innehållet med viss tveksamhet. Du har endast med några få fakta
Du redovisar utan alltför stor tveksamhet. Du har med relevanta fakta som du redovisar kronologiskt/på ett logiskt sätt.
Du redovisar klart och tydligt och har med egna tankar och idéer om ämnet. Du försöker variera din berättarteknik.
Du redovisar klart och tydligt samt förmedlar engagemang. Du har med egna reflektioner i din redovisning.
Språk och ordval
ordförråd formulering stil
Det är svårt att följa med i din redovisning på grund av otydlighet. Du använder ord som du själv inte behärskar.
Du berättar så att lyssnaren lätt kan följa med i innehållet. Du använder ett enkelt språk och förklarar svåra ord.
Du formulerar dig tydligt med ett relativt varierat ordförråd. Du talar med viss variation och anpassar ordvalet till ämnet.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk. Ordvalet är anpassat till ämnet och situationen.
Presentation och framförande
kontakt med åhörarna
Du har inte kontakt med åhörarna. Du använder inte stödord, utan har ett manus.
Du har viss kontakt med åhörarna. Du använder stödord till viss del, men läser ibland längre stycken innantill.
Du har kontakt med åhörarna. Du har stödord som du tittar på ibland.
Du har mycket bra kontakt med åhörarna, t.ex. genom ett varierat tonfall och god ögonkontakt. Du har stödord men är inte bunden till dem.
Presentation och framförande
röststyrka, tempo.
Det är svårt att höra vad du säger ibland.
Du talar tydligt och klart.
Du har bra röststyrka och lagom tempo. Du försöker variera ditt tonläge.
Du har bra röststyrka och ett lagom tempo. Ditt tonläge varieras, och du berättar med inlevelse.