Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Idrott åk 4-6

Skapad 2012-03-13 16:02 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Röra sig i lek, spel och idrott på årskursanpassad nivå
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett i huvudsak fungerande sätt till någon av aktiviteterna
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett i huvudsak fungerande sätt till aktiviteterna
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteterna
Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteterna
Röra sig i dans och rörelse till musik på en årskursanpassad nivå
Du anpassar dina rörelser i huvudsak fungerande till någon av aktiviteterna
Du anpassar dina rörelser till viss del efter takt och rytm
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm
Samtala om egna upplevelser av fysiska aktivteter och hur aktiviteterna påverkar hälsa och fysisk förmåga på årskursanpassad nivå
Du för enkla resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Orientera i bekanta miljöer på årskursanpassad nivå
Du orienterar med förenklad karta
Du orienterar med viss säkerhet med karta
Du orienterar med relativt god säkerhet med karta
Du orienterar med god säkerhet med karta
Genomföra aktiviteter i natur och utemiljö med hänsyn till allemansrättens regler på årskursanpassad nivå
Du genomför aktiviteterna
Du genomför aktiviteterna med viss anpassning till olika förhållanden
Du genomför aktiviteterna med relativt god anpassning till olika förhållanden
Du genomför aktiviteterna med god anpassning till olika förhållanden
Simma på årskursanpassad nivå
Du simmar 200 meter
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Hantera nödsituationer vid vatten anpassade för årskursen
Du kan med handledning hantera nödsituationer
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
Förebygga skador vid lekar, spel och idrott anpassat för årskursen
Med handledning ger du enkla beskrivningar av hur man förebygger skador
Du ger enkla beskrivningar av hur man förebygger skador
Du ger utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador
Du ger välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: