👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LAPLAC0

Skapad 2021-04-26 14:17 i Erikslundsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Lastbilar – chassi och bromsar
Gymnasieskola 3

Lastbilar – reparations- och systemteknik

På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Olika lastbilars chassikonstruktioner
Olika lastbilars chassikonstruktioner samt deras olika användningsområden.
Olika axlar, axelkombinationer
Olika axlar, axelkombinationer och fjädringar samt deras grundläggande konstruktion, funktion och komponenter.
Olika Styrinrättningar
Olika elektrohydrauliska och hydrauliska styrinrättningar samt deras grundläggande konstruktion, funktion och komponenter.
Olika hjul konstruktioner
Olika hjul- och hjälpbromssystem samt deras grundläggande konstruktion, funktion och komponenter.
Metoder Fjädring
Metoder för och genomförande av felsökning, demontering, montering och reparationer av olika fjädringskomponenter samt kalibrering av automatisk nivåreglering.
Metoder Hjul & Hjälpbroms
Metoder för och genomförande av felsökning, demontering, montering och reparationer av olika hjul- och hjälpbromssystem och deras olika komponenter.
Metoder funktionskontroll
Metoder för och genomförande av funktionskontroll och justering av olika hjul- och hjälpbromssystem.
Metoder Axelmätningar
Metoder för och genomförande av axel- och hjulvinkelmätning samt justering av axlar.
Utrustning Verktyg
Utrustning och specialverktyg för olika typer av felsökning, funktionskontroller, justering och reparationer av chassikomponenter, hjul- och hjälpbromssystem.
Användning Verktyg
Användning av verktyg och utrustning på ett kvalitetsmässigt sätt samt vård av dessa.
Teknisk Information
Fordonstillverkares anvisningar och krav samt scheman och övrig teknisk information på svenska och engelska.
Servicelitteratur
Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska.
Säkerhet på arbetsplatsen
Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
Lagar Bestämmelser
Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
Problemlösningar
Arbete med problemlösning och uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
Yrkesmässigt språk
Yrkesmässigt språk, kommunikation och målgruppsanpassning.