👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i svenska - åk 3, 2021

Skapad 2021-04-27 15:18 i Åre skola Åre
Nationella prov åk 3 svenska 2021
Grundskola 3 Svenska

Detta är ditt resultat från de Nationella proven i svenska. Då proven inte prövar alla delar ur kursplanen så kan bedömningen i ämnet svenska skilja sig från resultatet här.

Innehåll
Vad de olika delproven avser att pröva.
Förmågor
Ej nått kravnivån
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Delprov A
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Delta i samtal genom att: - ställa frågor - framföra egna åsikter - lyssna på andra - bygga vidare på vad andra säger
- Kommunikation - formulera sig i tal.
A
A Minst 3 av 4 aspekter uppfyllda.
A Alla fyra aspekter uppfyllda.
Delprov B
 • Sv
 • Sv
Läsa och förstå berättande text. Läsa ett avsnitt ur "Ett djur på fem bokstäver" av Viveca Lärn. Tolka berättelsen och svara på 18 frågor. Frågorna är av olika karaktär. Lokalisering av information - läsförståelse där svaret kan hämtas direkt ur texten. Tolkning och/eller integrering av information - Läsförståelse där svaret finns inbyggt i textens sammanhang och där informationen måste tolkas och/eller integreras.
- Kommunikation - Begrepp - ordförståelse. - Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
B
B Kravnivå 13/18
B Kravnivå 17/18
Delprov C
 • Sv
 • Sv
Läsa och förstå faktatext. Läsa ett avsnitt ur "Upptäckare och äventyrare" av Sarah Sheppard. Tolka texten och svara på 18 frågor. Frågorna är av olika karaktär. Lokalisering av information - läsförståelse där svaret kan hämtas direkt ur texten. Tolkning och/eller integrering av information - Läsförståelse där svaret finns inbyggt i textens sammanhang och där informationen måste tolkas och/eller integreras.
- Kommunikation - Begrepp - Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
C
C Kravnivå 14/18
C Kravnivå 17/18
Delprov D
 • Sv
 • Sv
Läsa med flyt. Högläsning: - Läsa ut ord och meningar relativt obehindrat. - Korrigera sig själv vid behov. - Använda ljudningsstrategin vid behov. - Stanna upp vid ord för att se hur dessa ska avläsas.
- Kommunikation - Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
D
D Alla aspekter uppfyllda.
D Alla aspekter uppfyllda samt inlevelse vid högläsning.
Delprov E
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Läsförståelse i form av ett textsamtal: - Återge huvuddragen av händelseförloppet. - Kommentera och föra enkla resonemang. - Relatera till egna erfarenheter.
- Kommunikation - Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
E
E Alla aspekter uppfyllda.
E Alla aspekter uppfyllda samt mer detaljerade resonemang.
Delprov F
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Skriva berättande text med en röd tråd. Berättelsen ska innehålla en tydlig inledning, handling och avslutning.
- Kommunikation - Formulera sig och kommunicera i skrift. - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F
F Kravnivå: Tydlig inledning, handling och avslutning.
F Tydlig inledning, handling och avslutning med mer beskrivande text och mer innehåll.
Delprov G
 • Sv
 • Sv
Skriva Stavning och interpunktion. - Texten ska innehålla ett antal rätt stavade formord, och minst tio rätt stavade innehållsord. - Texten ska innehålla minst tre meningar med stor bokstav först och rätt skiljetecken sist. Formord: T ex i, på ,han, hon, de, ett, två, sen, inte, och... Innehållsord: Ord som i sig själv betyder något och som kan sägas vara välbekant. Ord som tillhör ordklasserna substantiv, verb och adjektiv.
- Kommunikation - Följa språkliga normer.
G
G Kravnivå: - Stava ett antal formord. - Stava tio olika innehållsord. - Skriva tre korrekta meningar med stor bokstav och skiljetecken.
G - Stava formord rätt. - Stava de flesta innehållsord rätt. - Skriva de flesta meningar rätt med stor bokstav och skiljetecken.
Delprov H
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Skriva faktatext. Skriva en faktatext utifrån stödord. Stödord: föddes, England, ta hand om, äventyr, båtbiljett, Afrika, djungeln, studerade, fiskar, växter, överlevde, krokodilattack, febersjukdom, 37 år
- Kommunikation - Begrepp - Formulera sig och kommunicera i skrift. - Söka information från olika källor. - - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
H
H Kravnivå: - Återge en enkel faktatext. - Använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp. - 10 av 14 stödord ska användas korrekt.
H - Återge en enkel faktatext. - Använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp. - 14 stödord ska användas korrekt. - Ha en tydlig struktur i faktatexten.