👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik genom tiderna vt21

Skapad 2021-05-09 13:33 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Denna matris tydliggör förmågor i teknik utifrån läroplanen och vad man kan få med i en tidslinje inom teknik.
Grundskola 7 – 9 Teknik

Denna matris tydliggör förmågorna i teknik.

Förmågan att använda teknikens ord, begrepp och uttrycksformer

- hur väl du använder begrepp och ord när du talar och skriver - hur väl du använder dig utav dina kunskaper kring ritningar, skisser, och konstruktioner
F
Påväg..
E
Du har med dig grunderna för att gå vidare.
C
Du visar på ett visst djup i dina kunskaper.
A
Du visar på djup och du kan generalisera.
teknikens begrepp och ord
Hur väl anpassat ditt språk är när du talar och skriver om teknik.
Det är svårt att förstå när du förklarar hur du tänker.
Du använder ett blandat vardagligt och vetenskapligt språk. Man kan förstå hur du tänker ganska lätt.
Du använder ett anpassat språk när du talar och skriver. Dock så används begrepp och ord inte helt rätt.
Du använder ett väl anpassat språk när du talar och skriver. Det visar på en fördjupad och breddad förståelse.
identifiera tekniska lösningar
Samma tekniska lösning används i samhället fast på olika sätt. Du ger förslag och förklarar hur de används.
Du ger ännu inte förslag på hur en teknisk lösning används på andra sätt.
Med stöd kan du ge förslag på hur en teknisk lösning används på annat sätt.
Du kan ge något förslag om hur en teknisk lösning används på ett annat sätt.
Du ger flera olika förslag på hur en teknisk lösning används på annat sätt. Du jämför och beskriver likheter och skillnader.

Förmågan att värdera konsekvenserna av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

-hur du resonerar utifrån individ, samhälle och miljö
F
Påväg..
E
Du har med dig grunderna för att gå vidare.
C
Du visar på ett visst djup i dina kunskaper.
A
Du visar på djup och du kan generalisera.
påverkan
Du för ett resonemang kring konsekvenser utifrån olika perspektiv.
Du för inte ett resonemang utifrån olika perspektiv. Du har inte med konsekvenser.
Du för ett resonemang utifrån ett perspektiv gällande konsekvenser.
Du för ett resonemang utifrån flera perspektiv gällande konsekvenser.
Du för ett resonemang utifrån samtliga perspektiv gällande konsekvenser. I ditt resonemang syns det att du använder dina kunskaper för att generalisera och se saker ur ett större perspektiv. Du fördjupar och breddar diskussioner och resonemang.

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

- hur väl du kan förklara hur tekniken förändrats - hur väl du kan förklara vad som driver teknikutvecklingen framåt
F
Påväg..
E
Du har med dig grunderna för att gå vidare.
C
Du visar på ett visst djup i dina kunskaper.
A
Du visar på djup och du kan generalisera.
drivkraft
Du skall kunna förklara vad det är som gör att tekniken hela tiden utvecklas.
Du kan ännu inte förklara varför tekniken utvecklas.
Du kan med stöd förklara varför tekniken utvecklas. Du har inget djup eller bredd i din förklaring.
Du kan ge några förslag på vad det är som drivet teknikutvecklingen framåt. Du gör det utifrån minst 2 olika utvecklingsstadier. Du har ett brett ELLER djupt resonemang.
Du kan ge flera förslag på varför tekniken utvecklas. Du förklara utifrån flera utevcklingsstadier. Du har en brett och djupt resonemang.
teknikens förändring
Genom historien har tekniken förändrats. Du kan ge exempel på hur den har förändrats.
Du kan inte ge förslag på hur tekniken förändrats.
Du kan med stöd ge förslag på hur tekniken har förändrats genom tiden.
Du kan ge minst 3 förslag på hur tekniken förändrats. Du gör det utifrån minst 2 olika perspektiv.
Du kan ge flera förslag på hur tekniken förändrats genom tiden. Du gör det utifrån olika perspektiv.
Teknik och kultur
Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
Du kan ge exempel på att kultur kan möjliggöra eller hindra någon grupp eller individ att använda teknik.
Du kan ge exempel på att kultur kan möjliggöra eller hindra någon grupp eller individ att använda teknik. Du kopplar det till samhällsutveckling på något sätt.
Du kan ge exempel på att kultur kan möjliggöra eller hindra någon grupp eller individ att använda teknik. Du kopplar det till samhällsutveckling och kan dra mer avancerade slutsatser.