👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2021-05-10 14:59 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Rubrik 1

Når ej
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har på ett enkelt sätt fångat novellens genre.
Du har på ett utvecklat sätt fångat novellens genre.
Du har på ett välutvecklat sätt fångat novellens genre.
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller välutvecklade beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex.
Novellens dramaturgi är komplex.
Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar genom exempelvis inledning, styckeindelning och avslutning.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad genom exempelvis effektiv inledning, konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv avslutning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen.
Ordvalet är varierat, säkert, lyfter texten och passar innehållet i novellen väl.
Meningsbyggnaden fungerar.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande till exempel genom att du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande till exempel genom att du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt genom hela novellen.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer mycket väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Koppling till uppgiften
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.