👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik - åk 3, 2021

Skapad 2021-05-11 07:51 i Egebyskolan Mjölby
Nationella prov åk 3 matematik 2021
Grundskola 3 Matematik
Innehåll
Vad de olika delproven avser att pröva elevens grundläggande kunskaper gällande.
Förmågor
Ej nått kravnivån
Grön markering visar att eleven inte nått kravnivån för delprovet.
Godtagbara kunskaper
Grön markering visar att eleven nått kravnivån men med låg marginal för delprovet.
Mer än godtagbara kunskaper
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov B
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Mönster, stegvisa instruktioner, matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Begrepp Metod Kommunikation
B
B Kravnivå 12/16
B Kravnivå 14/16
Delprov C
 • Ma
 • Ma
 • Ma
De fyra räknesätten.
Begrepp Metod Kommunikation
C
C Kravnivå 12/18
C Kravnivå 15/18
Delprov D
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Lägesord, mätning, jämförelse och uppskattning av tid och massa samt att lösa problem.
Problemlösning Begrepp Metod Resonemang Kommunikation
D
D Kravnivå 11/16
D Kravnivå 14/16
Delprov E
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Lösa problem.
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
E
E Kravnivå 9/15
E Kravnivå 12/15
Delprov F1
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Positionssystemet.
Begrepp Metod Kommunikation
F1
F1 Kravnivå 9/12
F1 Kravnivå 11/12
Delprov F2
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Välja och använda skriftliga räknemetoder.
Begrepp Metod Kommunikation
F2
F2 Kravnivå 8/12
F2 Kravnivå 10/12
Delprov G1
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Ordningstal, uppdelning av tal, uppskattning, huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
Begrepp Metod Kommunikation
G1
G1 Kravnivå 12/17
G1 Kravnivå 15/17
Delprov G2
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
Begrepp Metod Kommunikation
G2
G2 Kravnivå 9/12
G2 Kravnivå 11/12