👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för åk 3, 2021

Skapad 2021-05-11 14:13 i Egebyskolan Mjölby
Sammanställning av resultat i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för åk 3 år 2021.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk

Sammanställning av resultat i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för åk 3 år 2021.

Ej uppnått kravnivån
Uppnått kravnivån
Delprov A
Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal. Kravnivå: 3/4 - Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. - Eleven kan i gruppen ställa frågor som handlar om uppgiften. - Eleven kan framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. - Eleven kan lyssna på andra och bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer, till exempel korta responser och instämmanden.
 • Sv   3
Delprov B
Läsförståelse: flervalsfrågor kopplade till en berättande text. Kravnivå: 13/18
 • Sv   3
 • Sv   3
Delprov C
Läsförståelse: flervalsfrågor kopplade till en faktatext. Kravnivå: 14/18
 • Sv   3
 • Sv   3
Delprov D
Enskild högläsning av en berättande text. Kravnivå: 3/3 - Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. - Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. - Eleven kan använda ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
 • Sv   3
Delprov E
Enskilt textsamtal om en berättande text. Kravnivå: 3/3 - Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. - Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. - Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter genom att till exempel relatera till hur huvudpersonen agerar.
 • Sv   3
 • Sv   3
Delprov F + G
Uppgift att skriva en berättande text. Kravnivå: 3/3 - Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. / svA: Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling. - Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. - Eleven kan på minst tre ställen i texten börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
 • Sv   3
 • Sv   3
Delprov H
Uppgift att skriva en faktatext utifrån givna stödord. Kravnivå: 2/2 - Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. / svA: Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet blir begripligt. - Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden (eller omskrivningar av stödorden) som finns med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.
 • Sv   3
 • Sv   3