👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma matematik åk 2

Skapad 2021-05-11 15:12 i Sånnaskolan Kristianstad
Lärandematris Singma
Grundskola 2 Matematik

Matematik åk 2 Singma

Klarar inte ännu
Osäker
Säker
ADDITION OCH SUBTRAKTION 0-100
Addera ental och tiotal
Addition med växling
Subtrahera ental och tiotal
Subtraktion med växling
BLOCKMODELLEN
Använda blockmodellen
Problemlösning med addition och subtraktion
MULTIPLIKATION MED 2, 5 OCH 10
Multiplicera lika stora grupper
Multiplicera med 2
Multiplicera med 5
Multiplicera med 10
DIVISION MED 2, 5 OCH 10
Gruppera och dela lika
Dividera med 2
Dividera med 5
Dividera med 10
Se samband mellan multiplikation och division
LÄNGD OCH HÖJD
Jämföra och uppskatta längd och höjd
Mäta längd i meter och centimeter
Problemlösning
VOLYM
Jämföra och uppskatta volym
Mäta volym i liter och deciliter
Problemlösning
BRÅK
Dela i halvor
Dela i fjärdedelar
Dela i tredjedelar
Tal i bråkform
Del av helhet och del av antal
MULTIPLIKAITON OCH DIVISION MED 3
Multiplicera med 3
Dividera med 3
Se samband mellan multiplikation och division
Problemlösning
TALEN TILL 1000
Räkna och skriva talen till 1000
Hundratal, tiotal och ental
Jämföra och storleksordna tal
Beskriva och göra klart talföljder
Avrunda tal
Talens historia
Addition och subtraktion 0-1000
Addera ental, tiotal och hundratal
Addition med växling
Subtrahera ental, tiotal och hundratal
Subtraktion med växling
PENGAR
Namnge mynt och sedlar
Räkna pengar
Jämföra pengar
Växla pengar
Problemlösning
GEOMETRI
Namnge och beskriva tredimensionella former
Skapa tredimensionella former
Jämföra och sortera tredimensionella former
Beskriva och göra färdigt mönster
Symmetri och symmetrilinje
PROGRAMMERING
Stegvisa instruktioner
Beskriva, visa och följa kod
Använda symboler
Problemlösning
MASSA
Mäta massa i gram
Mäta massa i kilogram
Jämföra massa
Problemlösning
TID
Klockan - kvart i och kvart över
Klockan - minuter
Beräkna tid
Tidsskillnad
Digital tid
STATISTIK
Läsa av tabeller och diagram
Beskriva och jämföra resultat
Skapa tabeller och stapeldiagram
Göra egna undersökningar