👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik åk 3

Skapad 2021-05-11 15:17 i Bergsättraskolan Österåker
Sammanställning Nationella prov åk 3 matematik, utifrån Skolverkets bedömningsanvisningar 20/21
Grundskola 3 Matematik
Förmågor
Ej nått kravnivån
Grön markering nedan, visar att eleven ej nått kravnivån för delprovet.
Nått kravnivån
Grön markering nedan, visar att eleven har nått kravnivån för delprovet.
Delprov A
Muntlig gruppuppgift. Kravnivå 3/4 kriterier uppfyllda
Problemlösning, kommunicera och resonera matematik muntligt, samt använda begrepp inom taluppfattning och tals användning.
Delprov B,
Enskild uppgift. Mönster, stegvisa instruktioner, matematiska likheter, och likhetstecknets betydelse. Kravnivå 12/16
Kunskaper om mönster, stegvisa instruktioner, matematiska likheter, samt likhetstecknets betydelse
Delprov C
Enskild uppgift De fyra räknesätten. Kravnivå 12/18
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för beräkningar. Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Delprov D
Enskild uppgift Lägesord, mätning, jämförelse och uppskattning av tid och massa samt att lösa problem. Kravnivå 11/16
Formulera och lösa problem. Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för beräkningar. Föra och följa matematiska resonemang. Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Delprov E
Enskild uppgift. Taluppfattning och tals användning samt samband och förändring. Kravnivå 9/15
Lösa problem. Visa och kommunicera strategier för att lösa uppgifter.
Delprov F1
Enskild uppgift. Taluppfattning och tals användning. Positionssystemet samt att välja och använda skriftliga räknemetoder. Kravnivå 9/12
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter. Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Delprov F2
Se ovan Kravnivå 8/12
Se ovan
Delprov G1
Enskild uppgift. Taluppfattning och tals användning. Ordningstal, uppdelning av tal, uppskattning, huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Kravnivå 10/14
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter. Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Delprov G2
Se ovan Kravnivå 9/12
Se ovan