👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2021-05-12 08:24 i Långsjöskolan Norrtälje
Matris: Andra världskriget
Grundskola 7 – 9 Historia

Bedömningsmatris för andra världskriget

Rubrik 1

Förmågor Historia
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Aspekt 1
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter i samband med andra världskriget
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Ny aspekt
Använder begrepp på ett fungerande sätt.
Använder begrepp på ett fungerande sätt.
Använder begrepp på ett väl underbyggt sätt.
Använder begrepp på ett mycket väl underbyggt sätt.
Ny aspekt
För resonemang om orsaker och konsekvenser till andra världskriget.
Kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser till samhällsförändringar.
Kan föra goda resonemang om orsaker och konsekvenser till samhällsförändringar.
Kan föra mycket goda resonemang om orsaker och konsekvenser till samhällsförändring.
Ny aspekt
Kan undersöka utvecklingslinjer. (före - efter andra världskriget)
Kan undersöka utvecklingslinjer på ett grundläggande sätt.
Kan undersöka utvecklingslinjer på ett utvecklat sätt.
Kan undersöka utvecklingslinjer på ett väl utvecklat sätt.