👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng9 Speaking Assignment, A personal analysis of book versus film (The Hate You Give)

Skapad 2021-05-12 15:27 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska

Bedömning av en muntlig redogörelse för viktiga skillnader mellan bok och film (The Hate You Give) samt personliga tankar och åsikter kring hur ett budskap förmedlas genom dessa två media.

PRESENTATION

1
2
3
Presentationens omfång och innehåll
Din redogörelse/analys är kort och innehållet är ganska ytligt. Du visar viss insikt i såväl bok som film.
Din redogörelse/analys är tillräckligt lång och har ett relevant innehåll med ett visst djup och ämnesrelevans. Du visar god insikt i såväl bok som film.
Din redogörelse/analys är intresseväckande och omfattande med bra djup och ämnesrelevans. Du visar mycket god insikt i såväl bok som film.
Anpassning till syfte och mottagare
Du anpassar i viss mån innehållet till uppgiftens syfte och lyssnarnas kunskap i ämnet.
Du anpassar innehållet på ett bra sätt till uppgiftens syfte och lyssnarnas kunskap i ämnet genom att motivera valda exempel och egna åsikter.
Du anpassar i hög utsträckning innehållet till uppgiftens syfte och lyssnarnas kunskap i ämnet genom att tydligt motivera valda exempel och egna åsikter.
Struktur
Innehållet är inte så sammanhängande men budskapet går fram.
Innehållet är ganska välstrukturerat och därmed går budskapet lätt fram.
Innehållet är välstrukturerat och därmed blir budskapet mycket tydligt.
Språkbehandling
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga. Du kan tala ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Uttal och intonation
Uttal och intonation är mycket påverkade av annat språk. Du talar ganska monotont.
Uttal och intonation är i viss mån påverkade av annat språk. Du talar med viss inlevelse.
Uttal och intonation är i stort sett korrekta. Du talar med god inlevelse.
Röststyrka/tydlighet
Du talar ganska tyst men begripligt.
Du talar hörbart och ganska tydligt.
Du talar hörbart och mycket tydligt.
Tempo
Du talar begripligt men i olämpligt tempo.
Du talar i ganska välanpassat tempo.
Du talar i ett välanpassat tempo.
Stöd av anteckningar
Du behöver mycket stöd av dina anteckningar och man upplever tydligt att du läser innantill.
Du använder dina anteckningar på ett bra sätt och talar ganska fritt med visst flyt.
Du använder dina anteckningar på ett effektivt sätt och talar fritt med flyt.