👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och samtala

Skapad 2021-05-18 12:25 i Österfärnebo skola Sandviken
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna A-D i Nya språket lyfter (reviderad i aug 2012) Dessa är indelade i områdena tala och samtala. Avstämning C samspelar med kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3. . Lärarhandledningen till Nya språket lyfter ger ett bra stöd vid bedömning.
Grundskola F – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Med hjälp av skolverkets matris följer vi upp hur långt du kommit i din utveckling när det gäller tala och samtala.

Tala/samtala
Berättande
  • Sv   3
  • Sv  E 6
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
  • Sv   3
  • Sv   3
  • Sv  E 6
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.