👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i svenska åk 3 vt 2021

Skapad 2021-05-18 19:43 i Östervåla skola F-6 Heby
Nationella prov åk 3 svenska 2021
Grundskola 3 Svenska
Delprovens innehåll
Elevens resultat
Grön markering visar att eleven uppnått kravnivån för delprovet.
Delprov A
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Delta i samtal, ställa frågor, framföra egna åsikter, lyssna på andra och bygga vidare på vad andra säger.
/4 Kravnivå 3/4
Delprov B
 • Sv
 • Sv
Läsa och förstå berättande text.
/18 Kravnivå 13/18
Delprov C
 • Sv
 • Sv
Läsa och förstå faktatext.
/18 Kravnivå 14/18
Delprov D
 • Sv
Högläsning med flyt. - Läsa ut ord och meningar relativt obehindrat med hjälp av ortografisk helordsläsning. - Korrigera sig själv vid behov. - Använda ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid ord för att se hur dessa ska avläsas.
/3 Kravnivå 3/3
Delprov E
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Läsförståelse i form av ett textsamtal. - Återge huvuddragen av händelseförloppet. - Kommentera och föra enkla resonemang. - Relatera till egna erfarenheter.
/3 Kravnivå 3/3
Delprov F
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Skriva berättande text med en röd tråd.
Kravnivå: Tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G
 • Sv
 • Sv
Skriva - stavning och interpunktion.
Kravnivå: Stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. Skriva minst tre meningar med stor bokstav och punkt eller frågetecken.
Delprov H
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Skriva faktatext.
Kravnivå: Återge en enkel faktatext. Använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp, minst 10 av 14 stödord ska användas korrekt.