👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsuppgift, Prio 8 kapitel 5

Skapad 2021-05-19 15:15 i Berzeliusskolan Linköping
Bedömningsuppgift om sannolikhet och statistik
Grundskola 8 Matematik

Bedömningsuppgift

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Eleven använder en i huvudsak fungerande metod för att bestämma antalet möjliga kombinationer i någon del av uppgiften. Eleven bestämmer t.ex. det totala antalet kombinationer med två olika pålägg, utan att ta hänsyn till att ordningen på valen inte spelar någon roll.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att välja ut två av tio pålägg och inser att ordningen inte spelar någon roll.
Eleven använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att bestämma antalet möjliga kombinationer i samtliga delar av uppgiften. Eleven använder t.ex. multiplikationsprincipen eller formler.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses, Val av strategi. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. T.ex. genom att eleven kan bestämma antalet kombinationer i någon del med hjälp av bilder eller uppräkning.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven väljer en strategi som fungerar till flera deluppgifter.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Eleven använder multiplikationsprincipen eller formler och dra en slutsats om antalet sätt att välja ur 2 av n stycken pålägg.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang genom att med ord enkelt beskriva hur man kan bestämma antalet kombinationer.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring hur man kan bestämma antalet kombinationer.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang med ord och formel kring hur man kan bestämma antalet möjliga kombinationer.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgiften, men är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiska språk och omfattar alla uppgifter.