👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgifter/Kapitel 11-12

Skapad 2021-05-19 15:24 i Högbergsskolan Tierp
Se anteckningsboken.
Gymnasieskola

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. 
Redogör för  översiktligt 
... utförligt
... utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Förklarar olika företeelser och sammanhang i organisationer.    (Företeelse = skeende, det som förekommer) 
Översiktligt med hjälp av teorier och modeller 
Utförligt ...
Utförligt och nyanserat ...
Ny aspekt
Hur individer och grupper fungerar i organiserad verksamhet. 
Redogör för  översiktligt
... utförligt
... utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Frågeställningar 
Identifierar och formulerar enkla … 
Identifierar och formulerar enkla … 
Identifierar och formulerar komplexa …