👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk4 (Hi)

Skapad 2021-05-19 15:57 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 Historia

Medeltiden åk4

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Använda och förklara ord och begrepp
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du använder bara några få ord och begrepp för att berätta om medeltiden.
• Du kan använda några ord och begrepp som hör till medeltidens historia t.ex. kloster, katolsk, helgon, biskop, munk, nunna, abbot, abbedissa, rike, uppror, borgare, bonde, bergsman, frälse, adel, riddare, borg, hird, storman, skatt, korståg, pest, lepra, skrå, hantverkare, bödel, rackare, lekare, Hansan, union.
• Du kan förklara/använda flera ord och begrepp som hör till medeltidens historia t.ex. kloster, katolsk, helgon, biskop, munk, nunna, abbot, abbedissa, rike, uppror, borgare, bonde, bergsman, frälse, adel, riddare, borg, hird, storman, skatt, korståg, pest, lepra, skrå, hantverkare, bödel, rackare, lekare, Hansan, union.
Deltar i samtal och ställer frågor, jämför och drar slutsatser.
 • Hi  4-6
Du deltar oftast inte i samtal och ställer inte några frågor då vi pratar om medeltiden.
Du deltar i samtal och kan berätta om det du har läst. T e x om hur Sverige blev Sverige eller om hur barn hade det under medeltiden. Du kan också göra enkla jämförelser med andra tidsperioder t e x vikingatiden eller nutid.
Du deltar i samtal och kan berätta om det du har läst. T e x om hur Sverige blev Sverige eller om hur barn hade det under medeltiden. Du kan också göra enkla jämförelser med andra tidsperioder t e x vikingatiden eller nutid. Du visar intresse och ställer frågor och vill veta mer!
Vardagslivet under medeltiden
 • Hi  4-6
Du kan inte berätta om hur olika människor levde under medeltiden. T e x vad de arbetade med, vad de åt eller hur de bodde.
Du kan berätta om hur olika människor kan ha levt under medeltiden. T e x livet i staden, livet på landet, livet i ett kloster eller hur de som var rika levde. Du kan berätta något om religionen, jordbruket, olika yrken, lagar och straff, kloster, riddare...
Du kan berätta och förklara om hur olika människor kan ha levt under medeltiden. T e x livet i staden, livet på landet, livet i ett kloster eller hur de som var rika levde. Du kan berätta och förklara något om religionen, jordbruket, olika yrken, lagar och straff, kloster, riddare... Du kan jämföra med andra tidsperioder t e x forntiden och nutid. Du visar intresse och ställer frågor och vill veta mer!
Hur Sverige blev Sverige
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan inte berätta om hur det gick till då Sverige blev ett kungarike.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur Sverige förändrades efter vikingatiden. Hur det gick till då Sverige blev ett kungarike.
Du kan berätta om hur Sverige förändrades efter vikingatiden. Hur det gick till då Sverige blev ett kungarike. Du kan jämföra med hur det var under vikingatiden och hur det är i Sverige nu. Du visar intresse och ställer frågor och vill veta mer!
Kyrkans roll
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan inte berätta om kyrkan och religionens betydelse under medeltiden.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur kyrkan blir mäktig och om hur viktig kyrkan var under medeltiden. Du kan berätta om hur människorna påverkades av religionen.
Du kan berätta och förklara om hur kyrkan blir mäktig och om hur viktig kyrkan var under medeltiden. Du kan berätta och förklara om hur människorna påverkades av religionen. Du kan jämföra med andra tidsperioder t e x forntiden och nutid. Du visar intresse och ställer frågor och vill veta mer!
Hur Sverige styrdes under medeltiden
 • Hi  4-6
Du kan inte berätta om hur Sverige styrdes.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om hur Sverige styrdes under medeltiden. Du kan berätta om kungen, hirden, Birger Jarl, lagar, ordning och straff.
Du kan berätta något om hur Sverige styrdes under medeltiden. Du kan berätta om kungen, hirden, Birger Jarl, lagar, ordning och straff. Du kan jämföra med hur det är nuförtiden. Du visar intresse och ställer frågor och vill veta mer!
Tidslinjen
 • Hi  4-6
Du kan inte placera in medeltiden på tidslinjen.
Du kan placera in medeltiden på en tidslinje i förhållande till forntid, vikingatid och nutid.
Du kan placera in medeltiden på en tidslinje i förhållande till forntid, vikingatid och nutid. Du vet också ungefär under vilka år medeltiden pågick.
Viktiga/kända personer som levde under medeltiden
 • Hi  4-6
Du kan bara namnge en enda person som var viktig och levde under medeltiden.
Du kan namnge och berätta om några personer som levde under medeltiden. Du kan berätta om varför de var viktiga.
Du kan namnge och berätta om några personer som levde under medeltiden. Du kan berätta om varför de var viktiga och hur de har påverkat hur vi lever i dag i vår tid.