👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i svenska åk 3

Skapad 2021-05-19 17:54 i Everöds skola Kristianstad
Nationellt prov i svenska åk 3 vårterminen 2021.
Grundskola 3

Innehåll
Förmågor
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven nått kravnivån för delprovet.
Delprov A
Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal.
Formulera sig och kommunicera i tal
A Kravnivå: 3/4 aspekter uppfyllda
Delprov B
Läsförståelse - skönlitterär text
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
B Kravnivå: 13/18
Delprov C
Läsförsåelse - Faktatext
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
C Kravnivå: 14/18
Delprov D
Högläsning
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
D Kravnivå: Alla aspekter uppfyllda
Delprov E
Textsamtal
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
E Kravnivå: Alla aspekter uppfylld
Delprov F
Skriva - Berättande text
Formulera sig och kommunicera i skrift.
F Kravnivå: Tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G
Skriva - Stavning och interpunktion
Följa språkliga normer.
G Kravnivå: Stava ett antal formord och tio olika innehållsord. Använda sig av stor bokstav och skiljetecken vid minst tre tillfällen.
Delprov H
Skriva - Faktatext
Formulera sig och kommunicera i skrift.
H Kravnivå: Återge en enkel faktatext. Använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp.