👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultatmatris för begreppet Bråk

Skapad 2021-05-20 20:19 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Matris för att synliggöra förståelsen för begreppet Bråk utifrån planering och arbete v.15-18.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Osäker
Ganska säker
Säker
Begrepp
Förståelse för tal skrivet i bråkform. Kunna jämföra tal i bråkform och storleksordna dessa.
Du har visat grundläggande kunskaper om tal i bråkform.
Du har visat goda kunskaper om tal i bråkform.
Du har visat mycket goda kunskaper om tal i bråkform
Metoder
Förståelse för begreppet bråk och hur det kan användas för att lösa problemuppgifter.
Du har ännu ej visat förståelse för bråk som ett sätt att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
Du har visat viss förståelse för hur bråk kan användas för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
Du visar förståelse för att använda bråk vid enkla beräkningar och för att lösa enkla rutinuppgifter. Du visar också att du kan kommunicera dina uträkningar på ett ändamålsenligt sätt.