👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik - åk 3, 2021

Skapad 2021-05-20 20:17 i Vikaskolan Falun
Sammanställning av de nationella provet åk 3 i matematik 2021.
Grundskola 3 Matematik

Det som är markerat i denna matris är de kunskaper som du visade i det nationella proven i matematik.

Innehåll
Det som prövas i den nämnda delen.
Ej nått kravnivån
Grön markering visar att eleven inte nått kravnivån för delprovet.
Godtagbara kunskaper
Grön markering visar att eleven nått kravnivån.
Delprov A Muntligt i grupp
Tolkar och/eller urskiljer likheter och och skillnader mellan uttrycken i uppgiften. Visar kunskap om olika begrepp ex. plus, summa, ental, addition. För och följer eller motiverar enkla resonemang kring uppgiften. Deltar i samtalet kring uppgiften.
A
A Kravnivå 3/4
Delprov B
Mönster, stegvisa instruktioner / analog programmering, matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Dessa förmågor prövas i delprovet: Begrepp, metod och kommunikation
B
B Kravnivå 12/16
Delprov C
De fyra räknesätten. Teckna en beräkning / Skriva matematiska uttryck. Ex: 27-14= (för att visa hur du räknade) Dessa förmågor prövas i delprovet: Begrepp, metod och kommunikation
C
C Kravnivå 12/18
Delprov D
Lägesord, jämförelser och uppskattning och beräkning av tid. Massa (g och kg) och att lösa problem med massa. Dessa förmågor prövas i delprovet: Problemlösning, begrepp, metod, resonemang och kommunikation
D
D Kravnivå 11/16
Delprov E
Lösa matematiska problem i textuppgifter. Visa hur du löste uppgifterna. Ex. med en beräkning, bild, tabell eller genom att prova sig fram. Dessa förmågor prövas i delprovet: Problemlösning, begrepp, metod och kommunikation
E
E Kravnivå 9/15
Delprov F1
Positionssystemet. Udda och jämna tal. Dessa förmågor prövas i delprovet: Begrepp, metod och kommunikation
F1
F1 Kravnivå 9/12
Delprov F2
Välja och använda skriftliga räknemetoder. Visa hur beräkningen är löst. Tex 223- 193 = 7+20+3 = 20+10= 30 eller uppställning. Tex talsortsvis beräkning 76+87=70+80+6+7=163 Dessa förmågor prövas i delprovet: Begrepp, metod och kommunikation
F2
F2 Kravnivå 8/12
Delprov G1
Ordningstal, uppdelning av tal 0-100, uppskattning av antal, huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Dessa förmågor prövas i delprovet: Begrepp, metod och kommunikation
G1
G1 Kravnivå 12/17
Delprov G2
Huvudräkning inom addition, subtraktion och multiplikation. Likhetstecknets betydelse. Ex: 11=_-5, 3+9= _+4 Dessa förmågor prövas i delprovet: Begrepp, metod och kommunikation
G2
G2 Kravnivå 9/12