👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5 - Criminals

Skapad 2021-05-23 12:40 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola 1 – 3

Har arbetat med avsnittet ‘Criminals’ där vi läst nyhetsartiklar om brott, tränat på ord typiska för den genren och avslutningsvis har eleverna fått skriva en nyhetsartikel om ett brott, där de letat fakta och använt sig av andra nyhetsartiklar som källor. Eleverna har även fått tillbaka texten med kommentarer från lärare fått bearbeta texten och lämnat in den på nytt.

E
C
A
Förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulering
I ... skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I ... skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I ... skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
formulering
Eleven kan formulera sig med visst flyt
Eleven kan även formulera sig med flyt
Eleven kan även formulera sig med flyt
Anpassning
och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig
I ... skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt
I ... skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt
I ... skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt
Anpassning
samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Bearbetning av text
Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.