👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: Lärandematris Evolution 2021

Skapad 2021-05-24 08:53 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav biologi åk 9
Grundskola 7 – 9 Biologi

Från central innehåll Lgr-11:

Kopplingar till läroplan • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
• Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
• Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
• De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Efter det här området ska du kunna:
•beskriva hur djuren kan anpassa sig till nya miljöer •förklara vad som menas med naturligt urval och sexuellt urval och hur det kan leda till nya arter •förklara hur konkurrens kan påverka arterna •förklara vad som menas med mutation •förklara vad som menas med biologisk mångfald •redogöra för grunderna i Darwins teori •ge några bevis för evolutionsteorin •beskriva de viktigaste händelserna i livets utveckling •beskriva människans utveckling •ge exempel på hur olika skapelseteorier har påverkat och påverkar vår syn på livets början och utveckling

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området med välutvecklade motiveringar .
2 Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp,
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och gemensamt drag med god användning av biologins begrepp,
3 Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.