👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1

Skapad 2021-05-24 09:01 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik

Taluppfattning, muntliga uppgifter, HT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, ramsräkna
L
M
H
2. Talraden, räkna uppåt
L
M
H
3. Talraden, nedåt
L
M
H
4. Talraden, efter
L
M
H
5. Talraden, före
L
M
H
6. Antalskonstans
L
M
Prövas inte på denna nivå.
7. Subitisera/uppskatta
L
M
H
8. Namnge tal
L
M
H
9. Fler
L
M
H
9. Färre
L
M
H
10. Uppdelning av tal
L
M
H
11. Hälften
L
M
H
11. Dubbelt
L
M
H

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Talraden, ramsräkna
L
M
H
2. Talraden, räkna uppåt
L
M
H
3. Talraden, räkna nedåt
L
M
H
4. Talraden, efter
L
M
H
5. Talraden, före
L
M
H
6. Stegräkning
L
M
H
7. Antalskonstans
L
M
H
8. Uppskattning
L
M
H
9. Minskning
L
M
H
10. Fler
L
M
H
10. Färre
L
M
H
11. Uppdelning av tal
L
M
H
12. Hälften
L
M
H
12. Dubbelt
L
M
H
13. Skriftliga uppgifter
Efter de muntliga uppgifterna anges vilka skriftliga uppgifter eleven ska genomföra: L, M eller H.
L
M
H

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 1

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Högre kunskapsnivå
1. Antal
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
3. Antal
2. Talföljd
2. Talföljd
2. Talraden
3. Tallinje
3. Tallinje
4. Storleksordna tal
4. Dela upp tal
4. Storleksordna tal
5. Dela upp tal
5. Storleksordna tal
5. Likhetstecknet, addition
6. Beräkna addition
6. Beräkna, addition
6. Likhetstecknet, subtraktion
7. Beräkna, subtraktion
7. Beräkna multiplikation
8. Likhetstecknet, addition
8. Problemlösning
9. Problemlösning