👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk år 9 VT 21

Skapad 2021-05-24 11:10 i Stenkulan Lerum
Matris för moderna språk årskurs 9
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Matris för moderna språk årskurs 9

F
E
C
A
Tala
Kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen. Kunna berätta något om andra. Kunna använda sig av olika tidsformer i tal och samtal av olika slag.
Har ännu ej uppnått målen.
Du talar enkel och begripligt och med sammanhang. Du gör dig förstådd och deltar i vardagliga samtal med bekant innehåll. Du kan använda dig av någon strategi för att hålla samtalet igång. Du gör vid behov ett fåtal enkla förbättringar av den egna framställningen.
Du talar med sammanhang och relativt tydligt. Du deltar i vardagliga samtal med bekant innehåll. Du använder några strategier för att hålla samtalet igång. Du gör vid behov enkla förbättringar av den egna framställningen
Du talar med sammanhang och tydligt. Du deltar i och bidrar aktiv i vardagliga samtal med bekant innehåll. Du använder flera strategier för att hålla samtalet igång. Du gör vid behov enkla förbättringar av den egna framställningen
Skriva
Kunna skriva berättelser och beskrivningar i olika tidsformer. Kunna göra sig förstådd i skrift och delta i skriftlig kommunikation.
Har ännu ej uppnått målen
Du kan skriva korta enkla texter om vardagliga ämnen så att andra förstår. Du gör vid behov ett fåtal enkla förbättringar av den egna framställningen .
Du skriver tydligt och begripligt och till viss del sammanhängande. Du gör vid behov enkla förbättringar av den egna framställningen
Du skriver tydligt, begripligt och sammanhängande Du gör vid behov enkla förbättringar av den egna framställningen
Läsa och förstå
Kunna läsa och förstå innehållet i enkla texter så som instruktioner, berättelser och beskrivningar som berör vardagliga och välbekanta ämnen.
Har ännu ej uppnått målen
Du förstår det viktigaste i tydliga enkla texter. Du redogör för och kommenterar i enkel form innehållet i texten. Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår helheten och tydliga detaljer i enkla texter. Du redogör för och kommenterar i enkel form innehåll och detaljer i texten. Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår både helhet och viktiga detaljer i enkla texter. Du redogör för och kommenterar i enkel form innehåll och detaljer i texten. Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Lyssna och förstå
Kunna förstå tydligt tal så som instruktioner, berättelser och beskrivningar som berör vardagliga och välbekanta ämnen.
Har ännu ej uppnått målen
Du förstår det viktigaste i tydligt tal i lugnt tempo. Du kommenterar och redogör i enkel form för ämnets innehåll. Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår helheten och tydliga detaljer i tydligt tal i lugnt tempo. Du kommenterar och redogör i enkel form för innehåll och detaljer. Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du förstår både helhet och viktiga detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo. Du kommenterar och redogör i enkel form för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.