👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd, åk 7-9 Ugglums skola

Skapad 2021-05-25 22:46 i Ugglums skola 5-9 Partille
Grundskola 7 – 8 Slöjd
Inte ännu nått fram
E
C
A
1
Idé och inspiration = Planering och ritning
Du bidrar ännu inte med någon planering i utvecklandet av ditt slöjdarbete
Du kan i slöjdarbetet BIDRA till att planera, redovisa och utveckla idéer till din bonad med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) planera, redovisa och utveckla idéer till din bonad med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) planera, redovisa och utveckla idéer till din bonad med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du SJÄLV SÖKT UPP.
2
Tillvägagångssätt = Val av lämpligt arbetssätt
Du har ännu inte några tankar om syftet med ditt arbete kopplat till textil historia eller nutida textila uttryckssätt
Du väljer (kopplat till textil historia eller nutida textila uttryckssätt) tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till dina val.
Du väljer (kopplat till textil historia eller nutida textila uttryckssätt) tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till dina val.
Du väljer (kopplat till textil historia eller nutida textila uttryckssätt) tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till dina val.
3
Under arbetets gång= Kreativitet under arbetet
Du vet inte än vad du ska göra för att ditt arbete ska bli klart
Du BIDRAR till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du försöker att med hjälp av de instruktioner som finns tillgängliga ta dig framåt i ditt arbete
Du formulerar och väljer (MESTADELS SJÄLV) handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Det vill säga att du med hjälp av de instruktioner som finns tillgängliga tar dig framåt i ditt arbete
Du formulerar och väljer (SJÄLV) handlingsalternativ som leder framåt. Det vill säga att du med hjälp av de instruktioner som finns tillgängliga tillsammans med sådant du själv har erfarenhet av eller tänker ut tar dig framåt i ditt arbete
4
Initiativförmåga = Med framåtanda och driv
Du arbetar ännu inte med något slöjdarbete inom ramen för undervisningen
Arbetar, men inte alltid på eget initiativ! Det går åt mycket tid att vänta på hjälp
Arbetar, till största delen på eget initiativ! När du väntar på hjälp försöker du oftast lösa problem som uppstår på egen hand
Arbetar, helt på eget initiativ! Du ber om hjälp när du vill resonera om olika lösningar du väljer mellan
5
Hjälpmedel = Verktyg, maskiner och övriga redskap
Du kan ännu inte hantera handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt
Du kan (MED STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (UTAN HJÄLP) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (MED PRECISION) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
6
Utvärdering = Du berättar om arbetet från idé till färdig produkt. En sammanfattning av ditt arbete, din arbetsinsats, form, funktion och kvalitet
Du kan ännu inte resonera om din arbetsprocess, alternativt du har ännu inte en färdig process att resonera om, alternativt du har inte tillräckligt god kännedom om slöjdspecifika ord och begrepp
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika ord och begrepp.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika ord och begrepp.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD ANVÄNDNING av slöjdspecifika ord och begrepp.
7
Föremålets uttryck = Färg, form, trender och traditioner som har påverkat hur du har skapat ditt arbete
Du har ännu inte några tankar om var inspirationen till dina slöjdalster kommer ifrån.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).