👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, bedömningsmatris åk 6 - 9

Skapad 2021-05-26 09:56 i Britsarvsskolan Falun
Idrott och hälsa - Bedömningsmatris åk 6 - 9
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Matrisen visar vilken nivå eleven befinner sig på vad gäller förmågorna:
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, * planera, praktiskt genomföra fysiska aktiviteter

Nivå 1 (F)
På väg att nå målen
Nivå 2 (E)
Når målen
Nivå 3 (C)
God måluppfyllelse
Nivå 4 (A)
Mycket god måluppfyllelse
Deltagande / Ansvar
Delta i lekar, spel & idrotter
Du behöver utveckla din förmåga att delta i lekar spel och idrotter. Du måste delta på lektionerna för att kunna påvisa färdigheter.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer. Du medverkar i viss mån i spel och visar ett begränsat samspel.
Du deltar aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer. I spel kan du använda olika strategier (försvar/anfall) och deltar i samspel.
Du deltar mycket aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer. I spel använder du effektiva strategier (försvar/anfall) och visar på ett utvecklat samspel.
Rörelse / Motorik
Motoriska grundformer
Du behöver utveckla din förmåga att delta i aktiviteter som hinderbanor och stationsträning. Du måste delta på lektionerna för att kunna påvisa färdigheter.
I hinderbanor som inkluderar olika grundformer rör du dej med viss tvekan.
I hinderbanor som inkluderar olika grundformer rör du dej utan tvekan.
I hinderbanor som inkluderar olika grundformer rör du dej smidigt och målmedvetet.
Rörelse till musik
Du behöver utveckla din förmåga att röra dig i takt till musik. Du måste delta på lektionerna för att kunna påvisa färdigheter.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Du rör dej med viss säkerhet och rörelserna följer ibland takten till musiken.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Du rör dej med etablerade och avspända rörelser som för det mesta görs i takt till musiken.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Du rör dej med mycket etablerade och avspända rörelser som görs i takt till musiken.
Färdighet / Teknik
Variera och anpassa rörelser
Du behöver utveckla din förmåga att anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter. Du måste delta på lektionerna för att kunna påvisa färdigheter.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du rör dej med viss säkerhet.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser relativt väl till aktiviteten. Du rör dej med etablerade och avspända rörelser.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser väl till aktiviteten. Du rör dej med mycket etablerade och avspända rörelser.
Friluftsliv
Natur & utemiljö-aktiviteter
Du behöver utveckla din förmåga att genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du behöver utveckla din förmåga att orientera.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du kan på ett effektivt sätt hitta många kontrollpunkter på relativt kort tid.