👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Fattigdom och Välstånd Åk9 Brunnsåkersskolan

Skapad 2021-05-26 13:53 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ord och begrepp
Har inte till tillräcklig ord och begreppskunskap för att kunna uttrycka sig ”geografiskt” begripligt
Kan använda sig de mest väsentliga och centrala begreppen
Har god kunskap om orden och begreppen och använder sig utav dessa på ett relevant sätt
Har mycket god kunskap om orden och begreppen och använder sig utav dessa på ett konstruktivt och bärande sätt i sina resonemang och förklaringar
Faktakunskaper
Har inte tillräcklig förståelse för att kunna uttrycka det mest central inom arbetsområdet
Har godtagbara faktakunskaper och använder sig utav dess på ett i huvudsak fungerande sätt
Har goda faktakunskaper och använder dessa i sina beskrivningar och diskussioner på ett fungerande sätt
Har mycket goda faktakunskaper och använder dessa på ett mycket bra och konstruktivt sätt i sina beskrivningar och diskussioner
Jämföra och dra slutsatser
Gör inga jämförelser eller slutsatser
Gör ett fåtal enkla jämförelser och slutsatser
Gör ett antal relevanta och korrekta jämförelser och slutsatser
Gör flera intressanta, genomtänkta och fungerande jämförelser och slutsatser
Muntlig redovisning
Har inte genomfört någon presentation eller inte lyckats förmedla kunskap så att innehållet har blivit begripligt
Eleven har genomfört en muntlig presentation där fakta och statistik om de fyra länderna har presenterats samt gjort några enkla och tydliga jämförelser och slutsatser
Eleven har genomfört en muntlig presentation där relevant och intressant fakta och statistik om de fyra länderna har presenterats samt gjort några relevanta jämförelser och slutsatser. Enkla förslag på lösningar har presenterats
Eleven har genomfört en muntlig presentation där relevant och intressant fakta och statistik om de fyra länderna har presenterats samt gjort flera tydliga och relevanta jämförelser och slutsatser. Relevanta och intressanta lösningar har presenterats