👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd matematik skriftligt åk 1-3

Skapad 2021-05-26 16:20 i Diseröds skola Kungälv
Skolverkets bedömningsstöd i matematik (skriftligt) årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik

Skolverkets bedömningsstöd i matematik (skriftligt) årskurs 1-3

Taluppfattning, skriftliga uppgifter VT åk 1

Lägre kunskapsnivå
Insats krävs
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Jag kan räkna antal upp till 6.
Jag kan talens grannar (0-20)
Jag kan talet som kommer efter (1-9)
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-20
Jag kan räkna antal upp till 5.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-40
Jag kan göra beräkningar med addition där svaret som högst är 6.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 2

.
Lägre kunskapsnivå
Insats krävs
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Jag kan talet som kommer efter (0-20)
Jag kan talens grannar (0-50)
Jag kan säga vilket tal som visas (enkronor, 10-stavar och kuber) inom talområdet 0-30
Jag kan säga vilket tal som visas (enkronor, tiokronor, 10-stavar och kuber) inom talområdet 0-50
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-40
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-12
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-30
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-15
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva hur jag tänker.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 2

.
Lägre kunskapsnivå
Insats krävs
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Jag kan talens grannar (0-30)
Jag kan talens grannar (0-200)
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-15.
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-300
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-50
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion (0-10)
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-10
8. Likhetstecknet, addition
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-20

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 3

Lägre kunskapsnivå
Insats krävs
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Jag kan talens grannar (0-100)
Jag kan talens grannar (0-300)
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-20
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-50
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-70
Jag kan skriva olika tal med siffror utifrån hundratal, tiotal och ental.
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-110
Jag vet hur mycket en halv är. Jag vet hur mycket en fjärdedel är.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-25
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-20
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-40)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10)
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-20
Jag kan lösa textuppgifter i addition inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan göra beräkningar med division inom talområdet 0-100
Jag kan lösa textuppgifter i subtraktion inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i addition inom talområdet 0-500, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i division inom talområdet 0-10