👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig bokpresentation

Skapad 2021-05-26 21:13 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk

Detta är en lärandematris att utgå ifrån när du presenterar din cirkelbok i en mindre grupp.

Genomförande

  • Sv  4-6   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  • Sv  E 6   Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  • Sv  C 6   Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talar
Jag...
mumlar, pratar tyst och/eller gör pausljud.
artikulerar och/eller pratar starkt.
betonar ord och varierar mitt röstläge, tonhöjd och tempo (mer inlevelse).
Tittar
Jag...
tittar ner och/eller flackar med blicken.
tittar på publiken.
tittar på publiken genom att flytta blicken mellan olika personer.
Kroppsspråk
Jag...
stödjer mig på möbler eller vägg och/eller har händerna i kors eller ner i fickorna.
står utan stöd eller gestikulerar med händerna.
står utan stöd och gestikulerar med händerna.