👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap VT 21

Skapad 2021-05-30 19:07 i Aspuddens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap

Betyget E innebär att kunskapskraven för betyget E är uppfyllda.

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C innebär att kunskapskraven för betyget C är uppfyllda.

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A innebär att kunskapskraven för betyget A är uppfyllda.

E
C
A
Praktiskt arbete
Mat och måltider
 • Hkk
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven tillagar måltider, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven tillagar måltider, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven tillagar måltider, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Praktiskt arbete
Uppgifter i hemmet
 • Hkk
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Praktiskt arbete
Metoder och redskap
 • Hkk
 • Hkk
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven använder metoder och livsmedel på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder metoder och livsmedel på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven använder utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder metoder och livsmedel på ett väl fungerande sätt. Eleven använder utrustning på ett säkert sätt.
Veckomeny
Individuella behov i måltiden
 • Hkk
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Veckomeny
Planering och utvärdering
 • Hkk
 • Hkk
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven planerar och ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven planerar och ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven planerar och ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Veckomeny
Hälsa, ekonomi och miljö i måltiden
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Veckomeny
Hållbar utveckling
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.