👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Historia - Bedömningsstöd Vårby

Skapad 2021-05-30 23:50 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 4 Historia
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Kunskaper om historia i olika tidsperioder
Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
  • Hi
Resonerar om samhällsförändringar etc.
Resonerar om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
  • Hi
Utvecklingslinjer och samband mellan tidsperioder
Undersöker utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Samband mellan olika tidsperioder.
  • Hi
Utvecklingslinjernas påverkan
Utvecklingslinjerna och hur de har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang samt hävisar till det förflutna.
  • Hi
Källmaterial
Använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
  • Hi
Tolka historien och resonera kring den
Tolka och visa på spår av historien i vår tid. Resonera om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder
  • Hi
Använda historiska begrepp
Vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp
  • Hi