👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT21 Mitt eget SO-projekt

Skapad 2021-06-01 10:59 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Matris till SO-arbete med samma namn
Grundskola 9

Under resterande del av terminen kommer du att få välja vad du ska arbeta med, hur du ska arbeta och hur du ska redovisa.

Förnivå
E
C
A
SO
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om innehållet i sitt arbete.
Eleven har goda kunskaper om innehållet i sitt arbete.
Eleven har mycket goda kunskaper om innehållet i sitt arbete
SO
Resonemang
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av skeenden, eller om människors levnadsvillkor.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av skeenden, eller om människors levnadsvillkor.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av skeenden, eller om människors levnadsvillkor.
Svenska
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Svenska
Redovisa muntligt
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.