👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftligt bedömningsstöd matematik VT 2

Skapad 2021-06-01 13:36 i Sörgärdets skola Älvkarleby
Grundskola 2 Matematik

Rubrik 1

Låg kunskapsnivå
Mellan kunskapsnivå
Godtagbara kunskaper
Hög kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
Talrad
Jag kan talet som kommer efter (0-25).
Jag kan talens grannar (0-170).
Jag kan talens grannar (0-2200).
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-15.
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-20.
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-350.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-70.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-1000.
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Prövas ej på denna nivå.
Prövas ej på denna nivå.
Storleksordning
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-35.
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-250.
Prövas ej på denna nivå.
Addition
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20.
Prövas ej på denna nivå.
Prövas ej på denna nivå.
Subtraktion
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-15.
Prövas ej på denna nivå.
Prövas ej på denna nivå.
=betydelse addition
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-50.
=betydelse subtraktion
Prövas ej på denna nivå.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion 0-50.
Multiplikation
Prövas ej på denna nivå.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-5.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation.
Division
Prövas ej på denna nivå.
Prövas ej på denna nivå.
Jag kan göra enklare divisions beräkningar.
Textuppgift
Prövas ej på denna nivå.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100.
Jag kan lösa textuppgifter med addition och subtraktion.
Textuppgift division
Prövas ej på denna nivå.
Jag kan lösa textuppgifter med division inom talområdet 0-15.
Jag kan lösa textuppgifter med bråk.
Beräkna större tal addition
Prövas ej på denna nivå.
Prövas ej på denna nivå.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-150.
Beräkna större tal subtraktion
Prövas ej på denna nivå.
Prövas ej på denna nivå.
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-100.