👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2021-06-02 14:07 i Gnarps skola Nordanstig
Vad behöver vi för att leva och må bra? För att din kropp ska fungera? För att du ska vara frisk och växa?
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Matrisen ska vara ett stöd som visar vilken nivå ditt arbete/prestation är på gällande dina förmågor. Muntligt, skriftligt, redovisning, undersökningar, kooperativt arbete, enskilt arbete osv. Du övar genom ett differentierat arbetssätt, för att beskriva och förklara saker som hänger ihop i människokroppen.

nivå 1
.
nivå 2
.
nivå 3
Kroppens delar, muntlig förmåga.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan redogöra för någon kroppsdel, även något/några begrepp. Redovisning för någon om människokroppen.
Du redogör för några kroppsdelar för dina kamrater, använda några begrepp. Redovisning i i par/mindre grupp om människokroppen.
Du kan redogöra tydligt kring fler kroppsdelar och vad delarna har för funktion i vår kropp, koppla till flera begrepp. Redovisning i större grupp/helklass om människokroppen.
Kroppens delar, skriftlig förmåga.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Skriva några enkla faktameningar om en kroppsdel, skriva av en kort text, stöttning av pedagog. Du använder en mall. Använd något begrepp du lärt dig.
Skriva meningar/faktatext med hjälp av text/nyckelord. Du använder en mall. Använd några begrepp du lärt dig.
Skriva fler meningar/längre faktatexter utifrån nyckelord eller text du läst. Du använder en mall. Använd fler begrepp du lärt dig.
Våra sinnen
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Redogöra med stöttning utifrån bilder om något av vårt sinne, även kring ett sinnets funktion.
Redogöra för några sinnen - genom att besvara enkla frågor, även att ställa frågor.
Redogöra Vidare ska du kunna ställa/besvara frågor kring fler sinnen. Vidare ställa följdfrågor ur ett bredare perspektiv.
Kroppens organ. Skelett, muskler och hud.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Med stöttning av bilder/”docka” människokroppen” /stödord; redogöra något/några av kroppens organ. Vad har organet, skelettet, muskler och hud för funktion i vår kropp, ge något exempel.
Redogöra kring några av kroppens organ, även beskriva av kroppens skelett, muskler och hud. Ge några exempel. Organens placering och dess funktion.
Redogöra om fler organ i vår kropp. Vilken funktion de har och varför de är betydelsefulla. Ge flera exempel på varför skelettet, musklerna och huden finns på/i vår kropp.
Hälsa
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Redogöra för något som är relevant kring människans hälsa. Ge ett exempel vad som kan hända med vår kropp, om vi inte sköter vår hälsa.
Redogöra kring några betydelser; varför hälsan är så relevant för vår kropp. Dra några slutsatser vad som händer om vi inte sköter vår hälsa.
Redogöra kring fler betydelser; varför hälsan är så relevant för vår kropp. Dra fler slutsatser vad som händer om vi inte tar hand om vår hälsa.