Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 4 räknesätt

Skapad 2012-03-26 15:39 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Matematik åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Matematik

Konkreta mål

Här nedan följer något mer konkreta mål, som vi har valt att ha med i bedömningen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Multiplikation & Division
Tabellkunskaper - multiplikation
Kan multiplikationstabellerna: 0,1,2,5 och 10
Kan multiplikationstabellerna: 3 och 4
Kan multiplikationstabellerna: 6 och 7
Kan multiplikationstabellerna: 8 och 9
Kunna multiplicera med 10-,100, eller 1000-tal.
Kan multiplicera med 10-tal
Kan multiplicera med 100-tal
Kan multiplicera med 1000-tal
Kunna använda dig av en stående algoritm (uppställning) inom talområdet 0-1000 med och utan minnessiffra
Kan använda algoritm utan minnessiffra
Kan använda algoritm med en minnessiffra
Kan använda algoritm med flera minnessiffror
Kort division
Kan använda sig av kort division när täljaren är jämt delbar med nämnaren.
Kan använda sig av kort division när täljarens hundra- eller tiotal inte är jämt delbar med nämnaren. Rest i uppställningen.
Kan använda sig av kort division när flera av täljarens siffror inte är jämt delbara med nämnaren. Flera rester i uppställningen.
Kan använda sig av kort division när en siffra i täljaren är mindre än nämnaren.
Addition &Subtraktion
Kunna använda sig av huvudräkning inom talområdet 0-100, med och utan tiotalsövergång
Kan addition utan övergång
Kan subtraktion utan övergång
Klarar addition med övergång
Klarar subtraktion med övergång
Addition Kunna använda sig av en algoritm (uppställning) inom talområdet 0-1000, med och utan tiotalsövergång
Kan använda algoritm utan övergång
Kan använda algoritm med en övergång
Kan använda algoritm med flera övergångar
Förståelse för likhetstecknets betydelse.
Jag har ännu inte förståelse för likhetstecknets betydelse.
Jag har delvis förståelse för likhetsteckenets betydelse.
Jag har förståelse för likhetstecknets betydelse.
Jag har god förståelse för likhetstecknets betydelse.
Subtraktion
Kunna använda sig av en algoritm (uppställning) inom talområdet 0-1000, med och utan tiotalsövergång
Kan använda algoritm utan övergång
Kan använda algoritm med en övergång
Kan använda algoritm med flera övergångar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: