👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2. Målkluster Naturvetenskap och teknik (7-12) - 21/22

Skapad 2021-07-21 10:31 i Svedala
Vid redovisningstillfället ska det alltid vara en markering(ej fler) per mål. Har det inte gjorts någon bedömning av ett mål markeras detta mål med "Ej bedömd"
Förskola

Ur Läroplan för förskola 18, reviderad 2019

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Låg progression
Förväntad progression
Hög progression
Ej bedömd
7.
förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • Lpfö 18
8.
förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  • Lpfö 18
9.
förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • Lpfö 18
10.
förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • Lpfö 18
11.
förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
  • Lpfö 18
12.
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Lpfö 18