👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

överlämning 5-6 fysik

Skapad 2012-03-29 11:46 i Berghultskolan Lerum
Den här matrisen använder vi vid överlämningen från år 5 till år 6
Grundskola 5 Fysik

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Gör detta på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Gör detta på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Gör detta på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra resonemang om informationens och källornas användbarhet
Gör detta och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
Gör detta och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Gör detta och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
Använda informationen i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget
Kan detta med viss anpassning till sammanhanget
Kan detta med relativt god anpassning
Kan detta med god anpassning
Genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar
Kan formulera enkla frågeställningar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt ifrån
Kan formulera enkla frågeställningar
Använda utrustning på ett säkert sätt
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Jämföra sina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang
Ge förslag som kan förbättra undersökningen
Bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Ger förslag som kan förbättra undersökningen
Göra dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Gör enkla dokumentationer
Gör utvecklade dokumentationer
Gör välutvecklade dokumentationer
Ha kunskaper om fysikaliska fenomen och visa det genom användning av fysikaliska begrepp
Har grundläggande kunskaper och visar det gnm att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Har goda kunskaper och visar det gnm att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp
Har mycket goda kunskaper och visar det gnm att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
I resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus relatera till ngr fysikaliska samband
Använder enkla och till viss del underbyggda resonemang
Använder utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Använder välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beskriva/förklara och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde
Kan beskriva och ge exempel på detta med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde
Kan förklara och visa på något enkelt samband med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde
Kan förklara och visa på olika enkla samband med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde
Beskriva/förklara himlakroppars rörelse i förhållande till varandra
Beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse
Förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse
Förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse
Föra resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang
Berätta om ngr naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan detta