👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark v 36-40

Skapad 2021-08-16 13:54 i Folkungaskolan Linköping
Kunskapsmatris - Information och källor samt Människans påverkan - tillhörande arbetet med Europas sista vildmark.
Grundskola 4 – 5 Biologi

Under arbetsområdet kommer vi på olika sätt att jobba med att du utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och en nyfikenhet på att veta mer om naturen, djuren och miljön.

Syftet är också att du ska få hjälp att lära dig hur du kan undersöka och lära dig om naturen, djuren och miljön på olika sätt, t.ex. genom att söka på internet, faktaböcker och ute i naturen.

Den här kunskapsmatrisen visar vad du kommer att bedömas på.

Information och källor

Jag håller fortfarande på att lära mig:
Om jag når hit, behöver jag träna mer för att nå upp till det grundläggande målet.
Jag kan detta
Om jag når hit, når jag målet.
Jag kan detta
Om jag nåt hit, når jag länge än de grundläggande målet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag har med en källa i examinatonsuppgiften. Jag kan inte till fullo motivera varför jag valt källan och/eller berätta om dess trovärdighet. Jag håller fortfarande på att lära mig: Ex. Jag behöver hjälp att hitta bra och tillförlitliga källor när jag söker information på nätet.
Jag har med mer än en källa i examinatonsuppgiften. Jag kan inte till fullo motivera varför jag valt källorna och/eller berätta om deras trovärdighet. Jag kan detta: Ex. Jag kan finna källor till informationen jag söker, men det är svårt att motivera mina val av källor.
Jag har med mer än en källa i examinatonsuppgiften. Jag kan till fullo motivera varför jag valt källorna och berätta om deras trovärdighet. Jag kan detta: Ex. Jag kan finna källor till informationen jag söker och motivera mina val av källor.

Människans påverkan

Jag håller fortfarande på att lära mig:
Om jag når hit, behöver jag träna mer för att nå upp till det grundläggande målet.
Jag kan detta
Om jag når hit, når jag målet.
Jag kan detta
Om jag nåt hit, når jag länge än de grundläggande målet.
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Jag kan skriva om ett-två användningsområden som människan nyttjar i fjällen. Jag kan skriva kort om hur fjällens natur påverkas, men har få eller inget förslag på hur människan kan minska påverkan. Jag håller fortfarande på att lära mig: Ex. Jag behöver träna på att beskriva konsekvenser av människans påverkan av de svenska fjällen.
Jag kan skriva om tre-fyra användningsområden som människan nyttjar i fjällen. Jag kan skriva om hur fjällens natur påverkas. Jag har något förslag på hur människan kan minska påverkan. Jag kan detta: Ex. Jag kan skriva om mänsklig påverkan på fjällen men behöver utveckla min förmåga att på ett tydlig sätt ge flera tänkbara åtgärder för att minska påverkan.
Jag kan skriva om fem eller fler användningsområden som människan nyttjar i fjällen. Jag kan skriva om hur fjällens natur påverkas. Jag har flera förslag på hur människan kan minska påverkan. Jag kan detta: Ex. Jag kan skriva om mänsklig påverkan på fjällen och kan på ett tydlig sätt ge flera tänkbara åtgärder för att minska påverkan.