👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Hållbar utveckling år 8

Skapad 2021-08-19 10:28 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Här arbetar eleverna ämnesövergripande med miljö. I HKK kommer vi laga mat efter säsong, vi kommer samtala om de val vi gör och varför. Vi kommer också repetera vad som menas med KRAV-odlad jämfört med ekologiskt samt lära oss mer hur viktig den biologiska mångfalden är och vad det innebär för oss när vi lagar mat. Stort fokus kommer att ligga på att vi tillagar klimatsmartare mat som tex vegetarisk mat.

Välja & motivera

Underlag för bedömning saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa - lagar du till en maträtt där du får i dig hela tallriksmodellen? Tänker du på att den bl.a. ska vara så fri från olika kemikalier som det är möjligt. Miljö - välj ingredienser utifrån närodlat, ekologiskt, KRAV etc. Förstå skillnaden mellan KRAV-odlade varor, ekologiskt odlade och ha kunskap om den biologiska mångfalden. Ekonomi - göra val som gynnar din ekonomi.
  • Hkk
  • Hkk  7-9
  • Hkk  7-9
  • Hkk  7-9
  • Hkk  E 9
  • Hkk  C 9
  • Hkk  A 9
Du har ännu INTE lämnat in arbetet eller tillräckligt mycket för att bli godkänd.
Du väljer tillvägagångssätt och ger… enkla motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Du väljer tillvägagångssätt och ger… utvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Du väljer tillvägagångssätt och ger… välutvecklade motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Rättigheter & skyldigheter

Underlag för bedömning saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Konsekvenser

Underlag för bedömning saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Här resonerar du om vad dina val kan betyda för alla som är berörda i hela produktionskedjan. Dvs från den som planterar ärtorna tills dem ligger på din tallrik. Du ska visa att du förstår hur din konsumtion påverkar resten av den globala konsumtionen. Exempel: - Social hållbarhet (vem syr kläderna?) - Ekonomisk konsumtionen, vad kostar dina kläder? (levnadslön vs minimilön) - Ekologisk hållbarhet (producerar miljövänligt) går det att hitta alternativ och vems ansvar är det?
  • Hkk  E 9
  • Hkk  C 9
  • Hkk  A 9
Du har ännu INTE lämnat in arbetet eller tillräckligt mycket för att bli godkänd.
Du kan föra… enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra… utvecklade och relativt väl underbyggda kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra… välutvecklade och väl underbyggda kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.