👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärsutveckling och ledarskap Sturegymnasiet

Skapad 2021-08-24 10:03 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Handel
E
C
A
Översiktlig beskrivning
Eleven beskriver översiktligt villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet. Dessutom beskriver eleven någon aspekt på entreprenörskap och översiktligt villkoren för eget företagande
Eleven beskriver utförligt villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet. Dessutom beskriver eleven några aspekter på entreprenörskap och utförligt villkoren för eget företagande.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet. Dessutom beskriver eleven flera aspekter på entreprenörskap samt utförligt och nyanserat villkoren för eget företagande.
Arbetsredskap
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering. Eleven utför dem med gott resultat. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Beräkningar och miljö
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar nyckeltal. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Utvärdering
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat mednyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.