👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare år 5

Skapad 2021-08-24 14:24 i Vallhamra skola 7-9 Partille
En matris för att beskriva kvaliteter i en berättande text i deckargenren.
Grundskola 5 Svenska

I den här matrisen kan du få syn på vad som kommer att bedömas i din deckare. Här ser du vad du visar att du kan i din text och vad du kan utveckla till nästa gång du skriver en deckare.

BRA
BÄTTRE
BÄST
Disposition - hur textens delar hänger ihop
Din text innehåller en början, mitt och en avslutning. Texten är indelad i stycken. Texten har en titel.
Din text innehåller en början, mitt och avslutning. Texten har en röd tråd. Det finns balans mellan de olika delarna. Styckeindelningen gör texten lättläst. Titeln ger en ledtråd om innehållet.
Din text hänger ihop från början till slut. Den innehåller inga lösa trådar, utan är istället som en väv som sammantaget leder till ditt slut. Styckeindelningen gör att texten är lätt att läsa och används för att skapa spänning. Titeln lockar till läsning och ger läsaren en ingång till texten.
Val av miljö, brott och huvudpersoner
Texten innehåller miljöbeskrivning, ett brott, en misstänkt och någon typ av detektiv.
Du har valt en miljö, ett brott, en misstänkt och en detektiv som passar in i genren.
Du har valt en miljö, ett brott, en misstänkt och en detektiv som känns trovärdiga.
Berättande och språk.
Karaktärer och miljö beskrivs. Handlingen berättas. Någon enkel gestaltning finns i texten. Det finns dialog i din deckare. Språket är enkelt, enkla skrivregler som punkt och stor bokstav följs och texten som helhet är begriplig. Du använder något knep för att göra texten spännande. t.ex. startar texten direkt in i handlingen
Karaktärer och miljö beskrivs målande med detaljer. Handlingen berättas levande. Gestaltning levandegör något i texten. Dialogen bidrar till att föra handlingen framåt eller för att ge karaktärer personlighet. Skrivregler följs så väl att texten är lätt att läsa, några fel kan störa men de förstör inte. Ord och meningar är varierade. Ordvalet är till viss del precist. Du använder flera knep för att göra texten spännande.
Karaktärer och miljö beskrivs målande med precisa detaljer. Handlingen berättas levande. Gestaltningar vävs in så att stämning och känsla förmedlas till läsaren. Dialogen bidrar till att föra handlingen framåt och ger dina karaktärer personlighet. Språket är korrekt. Ord och meningar är varierade. Ordvalet är precist. Du använder många knep för att göra texten spännande.
Respons - och användning av den
Du ger respons till kamrater och bearbetar din text något med hjälp av den respons du får.
Du ger respons till dina kamrater om både innehåll och form. Du bearbetar din text med hjälp av den respons du får.
Du ger tydlig och konstruktiv respons till din kamrat om både innehåll och form. Du drar själv slutsatser om vad du ska göra för att förbättra sin text och bearbetar din text med hjälp av den respons du får.