👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handlingsplan 2021/2022 Vindförberg Haren

Skapad 2021-08-27 13:09 i Norra Förskolan Vindförberg Rättvik
Utvärderingsmaterial för förskolan
Förskola

Handlingsplan Rättviks förskolor

Hur har ni arbetat med området?
Ge exempel på aktiviteter och metoder
Resultatet av arbetet
Vad ser ni för utveckling och lärande * hos barnen? * hos er själva? * i miljön?
Samlade tankar
Vad har uppskattats av barnen? Vad skulle ni ha gjort mer av? Vad skulle ni ha gjort mindre av? Varför?
Övrigt
Vad tar ni ta mer er till nästa läsår utifrån detta område?
Ex. på mål och nedan kopplingar till Läroplanen (målkriterier)Normer och värden
Målkriterier
Språkutveckling- Stärka barnens självständighet, självförtroende, trygghet, inkludering och flerspråkighet. Samt ge barnen ett större ordförråd. Ge barnen olika verktyg för att kommunicera och göra sig förstådd.
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Målkriterier
Hållbarutveckling - Skapa förståelse för social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Målkriterier