👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scientific Article

Skapad 2021-08-30 08:55 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Digesting Mars Eng07
Gymnasieskola Engelska

OBS! Matrisen baseras på ett urval ur kunskapskraven, viktade efter nivån ni förväntas vara just nu. Att uppnå "Advanced" på samtliga aspekter är inte nödvändigtvis samma sak som att uppnå A i motsvarande kunskapskrav. Av liknande anledning finns inga mellanstegsnivåer.

Notera att mjukvaru-begränsningar innebär att samtliga delar av en aspekt måste vara uppfyllda för att jag ska kunna fylla i den nivån (man kan inte markera enskilda meningar).

Acceptable
Texten är en vetenskaplig artikel om ämnet mat och avfall på rymdfärder som sträcker sig över lång tid. Elevlösningen är godtagbar
Satisfactory
Texten är en utvecklad…, som välgrundat redogör för frågeställningen. Elevlösningen är tillfredsställande
Advanced
…, som nyanserat redogör för frågeställningen. Elevlösningen är avancerad.
Innehåll
  • Eng  E
Innehållet är relevant information från Mary Roachs text och NASA/ESA. Det finns källhänvisningar
Innehållet visar på en djupare förståelse. Källhänvisningarna & -valet är effektiva.
Innehållet innehåller olika perspektiv / avvägningar Källanvändandet speglar ett kritiskt förhållningssätt
Disposition & sammanhang
  • Eng  E
Texten är sammanhängande och begriplig. Texten följer i stort en vetenskaplig artikels struktur Texten har ett flyt
Texten är välstrukturerad enligt följande: • Balansen mellan textens olika delar är god. • Strukteren är väl anpassad till genren • Framställningen blir tillgänglig / verksam
Språket är…
  • Eng  E
… förhållandevis exakt … omväxlande & dynamiskt …förhållandevis exakt & korrekt
… nyanserat; tydliggör detaljer och mer komplexa förhållanden
Texten karaktäriseras av en exakthet och klarhet • Så gott som felfri • Ordval och meningsbyggnad samverkar för att skapa en välskriven text
Anpassning
  • Eng  E
Texten innehåller passiva satser. Texten använder vokabulär anpassat till ämnet. Språket är formellt, med något undantag.
Texten innehåller rikligt med passiva satser. Språket är formellt, utan undantag.
Texten har en god balans mellan aktiva och passiva satser. Språket är formellt utan att vara högdraget eller ansträngt