👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i matematik taluppfattning ht åk 2

Skapad 2021-09-07 17:22 i Bergsättraskolan Österåker
Bedömningsmatris åk 2 enligt Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning ht åk 2.
Grundskola 2 Matematik

Bedömningsstöd i taluppfattning ht åk 2

Åk 2

Matrisen är gjord utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 2. Uppgiften är skriftlig.
Nivå 1
Skolverkets "lägre nivå".
Nivå 2
Skolverkets "mellannivå".
Nivå 3
Skolverkets "högre nivå".
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-20).
Jag kan talens grannar (0-50).
Jag kan talens grannar (0-200).
Tals värde
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-25).
Jag kan talens värde, tiotal och ental (0-50).
Tals värde - talföljd
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-100.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-20).
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-50).
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-100).
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-15.
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-25.
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100.
Beräkna
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20.
Jag kan göra beräkningar med lättare multiplikationstal.
Beräkna
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-20.
Likhetstecknets betydelse.
addition
Jag förstår likhetstecknets betydelse i additioner där jag ska skriva talet som saknas i talområdet 0-7.
Jag förstår likhetstecknets betydelse i additioner där jag ska skriva talet som saknas i talområdet 0-10
Jag förstår likhetstecknets betydelse i additioner där jag ska skriva talet som saknas i talområdet 0-30.
Likhetstecknets betydelse
subtraktion
Jag förstår likhetstecknets betydelse i subtraktioner där jag ska skriva talet som saknas i talområdet 0-25.
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100 samt visa hur jag löser uppgiften.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200 samt visa hur jag löser uppgiften.
Beräkna.
olika uttrycksformer addition och subtraktion
Jag kan visa hur jag löser uppgiften och skriver svar.