👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2021-09-08 13:11 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur texten fungerar
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
exten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (t ex roa, övertyga, informera…).
Texten kommunicerar väl med läsaren i enlighet med textens syfte (t ex roa, övertyga, informera …)
Texten kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (t ex roa, övertyga, informera…)
Skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut stort skiljetecken i slutet av mening vilket försvårar för läsaren att följa med i texten.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett korrekt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt sätt.
Satsradning förekommer i relativt stor utsträckning. Det innebär att du har radat satser på varandra och bara skilt dem åt med kommatecken istället för stort skiljetecken eller bindeord.
Satsradning kan förekomma och då skiljs ofta satserna med endast kommatecken. Det innebär att du har radat satser på varandra och bara skilt dem åt med kommatecken istället för stort skiljetecken eller bindeord.
Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Satsradningar förekommer inte alls utan satserna binds samman med bindeord.
Språkhantering: Ordförråd och meningsbyggnad
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något.
Du varierar ditt språk till viss del och har varierad meningsbyggnad.
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en mer avancerad meningsbyggnad.
Din text är väl genomarbetad. Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad .
Språkhantering: stavning, böjningsformer, syftningsfel m m.
En del felaktigheter förekommer i dina texter vilket kan störa läsaren vid genomläsning.
Enstaka felaktigheter förekommer i dina texter.
Dina texter är till övervägande delen korrekta och innehåller få språkfel.
Du använder dig av en grammatisk korrekthet och en personlig stil som gör att texten blir lättillgänglig och intressant för mottagaren att läsa.
Stor /liten bokstav
Du missar ofta att sätta ut stor bokstav efter stort skiljetecken och/ eller i början av namn.
Du skriver oftast stor bokstav efter stort skiljetecken och i början av namn.
Du använder liten och stor bokstav så gott som korrekt.
Du använder liten och stor bokstav helt korrekt.
Styckeindelning
Styckeindelning är inte utförd.
Styckeindelning är utförd men inkonsekvent. Du blandar olika markeringar för nytt stycke (t ex hybridstycke, blankrad och indrag) utan att man som läsare förstår systemet.
Din text har fungerande styckeindelning. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Din text har väl fungerande styckeindelning.
Disposition
Din text saknar flera av de typiska särdrag som utmärker en novell. Se checklistan ovan!
Du har med flera av de delar som är typiska särdrag för en novell. Se checklistan ovan!
Du har fått med de flesta delar som är typiska särdrag för en novell. Se checklistan ovan!
Du har fått med samtliga delar som är typiska särdrag för en novell. Se checklistan ovan!
Tillämpa sina kunskaper om språkets grammatik och uppbyggnad
Du använder dig inte av dina grammatiska kunskaper för att undvika språkliga felaktigheter i dina egna texter ( t ex ordböjningar av substantiv, verbformer, kongruensböjning av adjektiv, rätt preposition i sammanhanget o s v).
Du använder dig till viss del av dina grammatiska kunskaper för att undvika språkliga felaktigheter i dina egna texter.
Du använder dig av dina grammatiska kunskaper för att undvika språkliga felaktigheter i dina egna texter.
Bearbeta/Förbättra
Du har svårt att bearbeta och förbättra dina arbeten utan mycket hjälp från lärare.
Du har förmågan att bearbeta din text men har inte lagt ned tillräckligt med tid på att göra det. Din text innehåller onödigt många språkfel, vilka stör vid genomläsning.
Du har börjat bearbeta och förbättra dina arbeten på egen hand genom att göra enklare ändringar (t.ex. se över stavning, ord som saknas, variera ord och meningsuppbyggnad).
Du har börjat bearbeta och förbättra dina arbeten på egen hand genom att göra enklare ändringar (t.ex. se över stavning, ord som saknas, variera ord och meningsuppbyggnad).