👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NO åk 1-3

Skapad 2021-09-10 14:36 i Aspebodaskolan Falun
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Matris i NO utifrån kunskapskraven för årskurs 3.
Arbetet med de naturorienterade ämnena syftar till att eleverns ska förstå hur allt i vår omvärld bygger på naturens egenskaper och hur vi människor använder naturens resurser.

Inte arbetat med ännu
Lägsta godtagbara nivå för slutet av årskurs 3.
Året runt i naturen
jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra (kunskapskrav)
Eleven kan namnge solen, månen och jorden.
Eleven kan namnge solen, månen och jorden. Eleven vet att de rör sig, men är osäker på hur de rör sig.
Eleven kan namnge solen, månen och jorden. Eleven kan beskriva hur de rör sig i förhållande till varandra.
årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider (kunskapskrav)
Eleven vet att vi har fyra årstider och vad de heter.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Eleven kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (kunskapskrav)
Eleven har hört att djur och växter gör olika anpassningar till olika årstider.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.
Eleven kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper (kunskapskrav)
Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön samt har hört deras namn.
Eleven kan några vanliga djur och växter i närmiljön samt har fått prova på att sortera och gruppera dem.
Eleven kan namnge några djur och växter, sortera och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön.
enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Eleven kan rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Kropp och hälsa
betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra (kunskapskrav)
Eleven vet att det finns olika faktorer som gör att vi mår bra, men har svårt för att redogöra vilka de är.
Eleven kan, med stöd av vuxen, diskutera vad vi behöver för att må bra.
Eleven kan diskutera vad vi behöver för att må bra.
människans kroppsdelar och sinnen(kunskapskrav)
Eleven vet att vi har kroppsdelar och sinnen, men vet ej vad de heter eller vilken funktion de har.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen samt säga vad de heter.och vilken funktion de har.
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen samt säga vad de heter och vilken funktion de har.
Kraft och rörelse
tyngdkraft, friktion och jämvikt som kan observeras vid lek och rörelse, t ex i gungor, gungbrädor och rutschkanor
Eleven har prktiskt arbetat med tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Eleven kan, med stöd av vuxen, samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt som kan observeras vid lek och rörelser.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt som kan observeras vid lek och rörelser.
Material och ämnen i vår omgivning
vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras (kunskapskrav)
Eleven kan beskriva vad några olika vardagliga föremål är tillverkade av.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, beskriva vad några olika vardagliga föremål är tillverkade av samt hur de kan sorteras.
Eleven kan beskriva vad några olika vardagliga föremål är tillverkade av samt hur de kan sorteras.
egenskaper hos vatten (kunskapskrav)
Eleven vet att vatten har olika former, men är osäker på vilka de är.
Eleven kan vattnets tre former.
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
egenskaper hos luft (kunskapskrav)
Eleven vet att luften har egenskaper, men är osäker på vilka de är.
Eleven kan ge exempel på luftens grundläggande egenskaper.
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
separera lösningar och blandningar (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att separera enkla lösningar och blandningar.
Eleven kan, med stöd av vuxen, separera enkla lösningar och blandningar.
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Berättelser om natur och naturvetenskap
skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan (kunskapskrav)
Eleven har läst eller fått någon skönlitteratur eller myt uppläst för sig samt sett någon konst som handlar om naturen och människan.
Eleven kan, med stöd av vuxen, samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
enkla fältstudier och observationer i närmiljön (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med olika uttrycksformer (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att på ett mycket enkelt sätt dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan, med stöd av vuxen, dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.